6. Sınıf Tablo ve Grafikler Konu Anlatımı

Tablo ve grafikler nerelerde kullanılır?
Grafikler nerelerde kullanılır soru ve cevap olarak açıklayabilirmiyiz? 
 
Grafikler; 
 

Sistem Odaları

Otomasyon

Proses kontrol

Akıllı ev uygulamaları

Sera sistemleri

Tavukçuluk sistemleri

Soğuk Odalar

Lojistik uygulamalarında kullanılır.

                                                               GRAFİKLER
A. TANIMI

  İstatistik çalışmaları sonucu elde edilen bilgilerin şekil,resim ve çizgilerle
gösterilmesine grafik denir. Başlıca kullanılan grafik çeşitleri; şekil grafiği, çizgi
grafiği, sütun grafiği ve daire grafiğidir.

B. AMACI
  Toplanan bilgileri grafikler ile göstermekteki amaç, göze hitap eden bir teknik
yardımıyla sonuçların daha anlaşılır olmasını sağlamaktır.

C. GRAFİKLERİN HAZIRLANMASI


  İstatistik, çeşitli alanlarda araştırma yapanların başvurduğu bir bilim dalıdır. İstatistik,
bilimsel yöntemler kullanarak elde ettiği bilgileri matematiğe uygulayarak bazı
sonuçlara varır. Varılan bu sonuçların sağlıklı olabilmesi için, elde edilen bilgilerin
düzenli, iyi toplanmış ve herhangi bir etki altında kalmamış olması gerekir.
Araştırma, yapıldığı birimlerin tümünü incelemeye olanak sağlamıyorsa birimlerden
örneklem seçilir. Örneklem seçilerek yapılan bilgi toplama işlemine örnekleme denir.
İstatistik için gerekli bilgileri topladıktan ve toplanan istatistik bilgilerin özetini
yaptıktan sonra, toplanan bilgilerin toplu olarak görülebilmesi ve kolay anlaşılıp
yorumlanabilmesi için grafiklerden yararlanılır.

 

                     Grafikler günlük hayatta da çok kullanılan, bilgilerin daha kolay anlaşılır ve daha
         yorumlanabilirliğini artıran özelliklere sahiptirler.
         Resim, daire, sütun ve çizgi grafiklerini inceleyerek bu grafiklerdeki bilgileri
         yorumlayabiliriz.


      Grafik Çeşitleri
  • Şekil/Resim grafiği
  • Çizgi grafiği
  • Sütun grafiği
  • Daire grafiği

         
                                         - sütun grafiği örneği-
       
                                         -daire grafiği örneği-
 
 
                                          -çizgi grafiği örneği-
 
 
  
1. Şekil/Resim Grafiği

   Bu tür grafikte sayılar, resim veya şekillerle gösterilir. Grafiğin alt köşesinde bir şeklin veya bir resmin kaç sayı karşılığı olduğu belirtilir. Yarım şekil o sayının yarısı, çeyrek şekil o sayının dörtte biri için kullanılır.
2. Çizgi Grafiği

   Araştırmalar sonucu elde edilen bilgilerin çizgi ile ifade edilerek gösterilmesineçizgi grafiği denir.
Çok yönlü kullanma imkanı olduğu için en çok kullanılan grafiktir. Hastanelerde, hastaların günlük vücut sıcaklıkları genellikle bu tür grafiklerle gösterilir. Bir dikey ve bir yatay çizgi çizilerek bunlar eşit aralıklarla bölünür.
Aşağıdaki grafikte bir bisikletlinin her dakikanın sonunda aldığı yol gösterilmiştir. Grafiğe bakarak bisikletlinin hangi dakikalar arasında ne kadar yol aldığı bulunabilir. Örneğin 3 ve 4 dakikalar arasında bisikletli 1250 metreden 1750 metreye ulaşarak 500 metre yol almıştır.

Matematikte Tablo ve Grafik Nedir?-cizgrtablosu.jpg


 
Matematikte Tablo ve Grafik Nedir?-cizgigrafik.jpg
3. Sütun Grafiği

   Toplanan bilgilerin sütun şeklindeki grafik ile gösterilmesine sütun grafiği denir.
Bu tip grafikte gösterilmek istenen değerler sütun veya çubuklarla ifade edilir. Çizgi grafiğinde olduğu gibi dikey ve yatay çizgiler çizilir ve eşit aralıklara bölünür. Karşılaştırılacak değerler bu aralıklar üzerinde işaretlenir. Aynı genişlikte sütunlar bu işaretlere kadar uzatılır.
Aşağıdaki sütun grafiğinde bir yerin bir yıllık yağış miktarı gösterilmiştir.

Matematikte Tablo ve Grafik Nedir?-sutungrf.jpg
4. Daire Grafiği

  Toplanan bilgilerin amaca uygun, çizilen dairenin dilimlere ayrılarak gösterilmesine daire grafiği denir.
Bir bütünün ayrılan çeşitli parçalarını ifade etmek için daire grafiği kullanılır. Çizilen bir daire üzerinde amaca uygun biçimde verileri yüzdelerine göre çeşitli parçalara ayırarak, daire grafiği yapılır.
Aşağıdaki daire grafiğinde bir ailenin aylık gider dağılımı gösterilmiştir.


 
Matematikte Tablo ve Grafik Nedir?-dairegrf.jpg
 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !